"Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили!"

Левски - това е най-голямото българско изречение!


Васил Иванов Кунчев
ЛЕВСКИ
06.07.1837 - 06.02.1873
(18.07.1837 - 18.02.1873)
Всичко, което се съдържа синтезирано в името "Левски", е съкровено, скъпо на българина. Затова всеки от нас го носи в сърцето си не само като неповторима личност, но и като многолико измерение за националните добродетели на българина. Така ще бъде винаги - докато има българи и България. Името и делото му са станали символ на всичко най-възвишено и най-българско в нашата тринадесетвековна история.
Реален и легендарен, близък и неуловим, обикновен и неповторим - такъв е и завинаги ще си остане за нас Апостола на свободата.