Tyxo.bg counter Проект „Подкрепа за успех“
Четвъртък, Януари 21, 2021
Text Size

Проект „Подкрепа за успех“

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Основен приоритет за СУ "Георги Бенковски"-Пазарджик е осигуряването на равен достъп до висококачествено образование за всички ученици. Възможностите за повишаване на образователните резултати е работата по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ . За учебна 2019/2020 година са сформирани седем групи за допълнително обучение по БЕЛ и по математика и една група за занимания по интереси. С допълнителна работа не само се компенсират пропуските на учениците по двата основни учебни предмета, но и се повишава мотивацията им за учебен труд и желанието за успех.
Facebook Image
Банер