Tyxo.bg counter Мултимедийни проекти на учениците от 6 „а“ клас в клуб „Дигитален свят“
Вторник, Май 18, 2021
Text Size

Мултимедийни проекти на учениците от 6 „а“ клас в клуб „Дигитален свят“

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Мултимедийни проекти на учениците от 6 „а“ клас в клуб „Дигитален свят“ - Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проект 1: Георги Жулев и Петко Керемидов, 6 „а“ клас
Проект 2: Лилия Божилова и Джесика Гигова, 6 „а“ клас
Проект 3: Симона Попчева и Теодора Тунчева, 6 „а“ клас
участващи в Седмия национален конкурс с международно участие за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип „България в картини и слово” 2020 година, организиран от Национален дворец на децата, община –Търговище, Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище.
Facebook Image
Банер