Tyxo.bg counter Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
Вторник, Май 18, 2021
Text Size

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия Мултимедийни проекти на учениците от 6 „б“, „в“ и „г“ клас в клуб „Дигитална работилница“.
Facebook Image
Банер