Tyxo.bg counter РОДИТЕЛИТЕ – АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ
Четвъртък, Ноември 30, 2023
Text Size

РОДИТЕЛИТЕ – АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 


На 27 април 2023 година, в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик, се проведе кръгла маса на тема „Родителите – активни партньори в училищния живот“ за споделяне на добри практики и нови подходи при работа с родителите. Събитието бе открито от госпожа Галина Цанева, старши експерт по български език и литература, която поздрави участниците във форума от името на началника на РУО–Пазарджик госпожа Дора Дулчева-Величкова и акцентира върху значимостта и актуалността на темата. В рамките на форума бяха представени добри практики, доказващи ползотворно партньорство и ефективна комуникация с родителите в образователни институции от област Пазарджик, в които се обучават ученици от различни образователни етапи: начален етап, прогимназиален и двата гимназиални етапа. Участниците се обединиха около идеята, че формирането на децата като личности е ангажимент както на родителите, така и на учителите. Затова доброто сътрудничество между родителите и училищните екипи допринася за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда, повишава тяхната мотивация и превръща училището в подкрепяща, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот изгражда по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Ефективното включване на семейството като партньор на училището е изключително важен фактор, който води до повишаване качеството на образованието.
Участниците изразиха своята удовлетвореност от представените добри практики и резултатни подходи в работата с родителите. Споделиха, че ще продължат да работят за системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на ученика в условията на сътрудничество и диалог и за ефективно включване на семейството като партньор в образователно-възпитателния процес.

Facebook Image
Банер