Условия за получаване на стипендии на ученици след завършено основно образование в СУ „Г. Бенковски“- Пазарджик