Обръщение на Директора за откриване на новата 2020/2021 учебна година