Критерии и скала за участие в ученическите туристически пътувания през лятната ваканция на 2021 г.