Клуб "Дигитална креативност"Стартира дейността на клуб "Дигитална креативност" , ученици от 6.б и 6.в клас, с ръководител Лилия Чаушева. Учениците се научиха да работят с платформата Kahoot. Kahoot е безплатна учебна платформа, която се използва всеки ден от милиони хора по целия свят за откриване, създаване, провеждане и споделяне на учебни игри. С него може да се правят за много кратко време забавни игри за учебните часове. По екипи те създадоха първите си въпроси и демонстрираха пред другите.
Снимки