Учениците от общежитието към СУ „Георги Бенковски“ – гр. Пазарджик обсъдиха агресията като обществен проблем


МО на възпитателите в общежитието съвместно с педагогическия съветник Георги Божинов организираха на 14 април 2022 г. обучение на тема „Агресията и тормозът в училище и на улицата“ с ученици от 8 и 9 клас, настанени в общежитието. Обучението се проведе в новата зала за обучения в общежитието, създадена по инициатива на МО на възпитателите със средствата на училищния бюджет.
Медиатор на обучението беше г-н Божинов, а беседата проведе г-жа Бисерка Трайкова - Секретар на МКБППМН в община Пазарджик. Тя запозна учениците с дейността на Комисията за противообществени прояви на деца до 18 г. възраст по актуалната тема за агресията между учениците. Учениците изразиха лични мнения по обсъжданата тема.
След беседата беше прожектиран видео филм за агресията в училището и на улицата. Обучението премина при добра организация. Следващата тема за квалификация на МО е „Проблеми с употребата на наркотици, наргилета и енергийни напитки!“

Димитър Дамянов – председател на Методическото обединение на възпитателите в общежитието