Олимпиада по ИТ
Сайтът е създаден за участие на националната олимпиада по информационни технологии за учебната 20011/2012г.
Изработил: Янислав Цвятков Кълвачев Xb клас. Научен ръководител : Борис Табаков.
Анкета:

 

 

Тази година олимпиадата по информационни технологии ще се проведе в СОУ "Георги Бенковски" град Пазарджик на 8 и 9 Март в лекционната зала на училището. В  олимпиадата ще участват ученици от цяла Пазарджишка област