Информатика и ИТ

Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. СОУ "Георги Бенковски" разполага с добра материално-техническа база. В училището има шест напълно оборудвани компютърни кабинета по информатика, които са свързани в локална мрежа и Интернет.Техниката в два от тях е получена по програмата i-class. Целта на обучението по предметите информатика и информационни технологии е учениците да придобият умения за работа в най-често използваните в ежедневието и бизнеса приложни продукти от областта (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, графични програми Adobe Photoshop и InDesign, CorelDraw, програмни езици). Това допринася за професионалната им реализация.

Биология

СОУ "Георги Бенковски" разполага с най-добрата учебна материална база за обучение по биология в региона. Разполагаме с самостоятелен кабинет, който е оборудван като лаборатория. Освен него имаме и хранилище, в които се съхраняват нагледни и дидактически средства - табла, картини, схеми, модели, спиртни препарати, сбирките от насекоми, риби, корали, морски звезди и др. Трайните микроскопски препарати от растителния и животинския свят и света на микроорганизмите се използват в обучението по биология от VI до XII клас. Кабинетите разполагат и с видеофилми. Микроскопи са осигурени за работното място на всеки ученик. Всичко това позволява учениците да получат трайни и научни биологични познания.


Спорт

       

    * зала за баскетбол, волейбол, бадминтон със стандартни размери
    * открити игрища (асфалт) за волейбол и баскетбол
    * четири червени и две асфалтови тенис игрища
    * стадион за футбол и писта за лека атлетика
    * две помощни футболни игрища (затревени)

Интернет

       

    * проверка на поща
    * чат
    * сърфиране
    * изработка на лични уеб-страници

Общежитие
Стол
 
База
Сайтът е създаден за участие на националната олимпиада по информационни технологии за учебната 20011/2012г.
Изработил: Янислав Цвятков Кълвачев Xb клас.
Научен ръководител : Борис Табаков.
Анкета: