"Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили!"

Левски - това е най-голямото българско изречение!


Васил Левски е последователен революционер - демократ и борец за "свята и чиста република" и преди всичко за свобода - лична, национална, общочовешка. Той е борец за равноправието между народите, за политически и граждански права на етносите и малцинствата, за демократично устройство на обществото - българското, балканското, общочовешкото.
Наред с историческите си заслуги, Левски е неизменен "Апостол на българската свобода" и синоним на политическия и нравствен идеал на българина.