"Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили!"

Левски - това е най-голямото българско изречение!


СОУ "Георги Бенковски"
град Пазарджик - 4400
ул. "Христо Ботев" No38
тел. и факс - 034/453089
e-mail: soubenkovski@mail.bg

Изготвили:
1. Кремена Петрова Кърчакова - 12 б клас
2. Станимир Живков Димитров - 12 б клас

Ръководител на проекта:
Лилия Димитрова Чаушева - преподавател: по Информатика и Информационни технологии
e-mail: lisa1962@abv.bg

Сайтът е създаден по повод - организирането и провеждането на национален ученически конкурс на тема: "Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили", посветен на 170-годишнината от рождението на Васил Левски