Контакти:

Address:
бул. "Христо Ботев" 38
Пазарджик
България
4400
България
E-mail: soubenkovski@mail.bg
Telephone: 034918951, 034918952 034918953, 440768
   
 
Анкета:
Сайтът е създаден за участие на националната олимпиада по информационни технологии за учебната 20011/2012г.
Изработил: Янислав Цвятков Кълвачев Xb клас.
Научен ръководител : Борис Табаков.