Tyxo.bg counter СУ "Георги Бенковски" гр. Пазарджик
Неделя, Януари 23, 2022
Text Size

ВАЖНО за родителите на първокласници и осмокласници за новата учебна 2021/2022 година


Уважаеми родители,
Децата, записани за първи път в първи или осми клас, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите на родителите. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП). Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341 Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Отчет по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


За учебната 2020/2021 г. в СУ „Георги Бенковски“- Пазарджик са сформирани 6 групи за допълнително обучение по дейност 3 по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.
Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.

За учебната 2020/2021 г. в СУ „Георги Бенковски“- Пазарджик са сформирани 1 група за занимания по интереси по дейност 5 по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3.
Прием на ученици след VII клас

Критерии и скала за участие в ученическите туристически пътувания през лятната ваканция на 2021 г.

Още статии...

Страница 3 от 58

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Facebook Image

Полезни връзки:

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер