Tyxo.bg counter СУ "Георги Бенковски" гр. Пазарджик
Петък, Август 14, 2020
Text Size

Световна седмица на парите 2019

Онлайн-уебинар учебни компанииНа 25.02.2019. от 13.00 до 15.00 ч. се проведе онлайн-уебинар - обучение по проект „КЪМ ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ СУРОВИНИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“. Уебинарът има за цел да подготви учебните компании за финалното състезание на програма „Учебна компания“,„Изгряващи звезди“. Гост-лектор ще бъде Имре Гомбкото от Европейския институт по иновации и технологии . Той направи кратка лекция на тема сектор „Суровини“. След това учебните компании имаха възможността в рамките на 4-минути да преставят на своята дейност на английски език и да получат обратна връзка и ценни съвети от Имре. От СУ „Георги Бнковски“ град Пазарджик учебна компания „Light“ беше представена от Даниел, Мелани, Косара Стелиана. Те получиха подкрепа от г-жа Марияна Василева – класен ръководител и старши учител по чужди езици, Лилия Чаушева – консултант на учебните компании и старши учител по ИТ и предприемачество и Галина Старева – старши учител по химия и ООС и вътрешен ментор за производството на продукта. За онлайн връзката отговаряше г-н Борис Табаков – ръководител направление „ИКТ“.

Вътрешна квалификация на педагогическия колектив - гр.Хисаря, 23.02.2019 г.В сложния и динамичен процес на възпитание, развитие и социализация на подрастващите са ангажирани семейството, училището и редица обществени институции. Европейските образователни приоритети поставят изисквания за по-тясна връзка на училището със семейството, за отваряне на училището към всички, които са съпричастни към възпитанието и обучението на учениците. В чл.2 ал.2 от ЗПУО е записано „Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите“. В СУ „Георги Бенковски“ има установени дългогодишни добри взаимоотношения с родителската общност. Един от приоритетите, отразени в четиригодишната стратегия на училището, „Пълноценното участие на учениците и родителите в училищния живот, активно взаимодействие с всички институции” определи целите и задачите на квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година. Годишната тема, по която работят педагогическите специалисти и към която е ориентирана квалификационната дейност, е „Прилагане на ефективни подходи при комуникацията с родителите в образователния процес“. В изпълнение на плана за квалификация на 23.02.2019 г. -24.02.2019 г. в гр. Хисаря се проведе обучение на учителите и възпитателите в СУ „Георги Бенковски“- Пазарджик във връзка със създаване на модел за комуникация и работа с родителите. Присъстващите се запознаха с различни модели от световната практика за взаимодействие между семейството и училището. Под ръководството на доц. Цанков и доц. Гювийска от ЮЗУ „Неофит Рилски“-Благоевград се проведоха дискусии, обсъждаха се казуси. Учители и възпитателите, разделени на групи, решаваха творчески задачи , свързани с формиране на работеща стратегия за работа с родителите. След приключване на обучението педагогическите специалисти в СУ „Георги Бенковски“ придобиха нови компетентности за комуникация с родителите, които са стратегически партньор в процеса на образование, възпитание и социализация на учениците.

Диалози в образованиетоКреативно образователно събитие на JA и Владимир Уручев от ЕП и Министерство на образованието и науката, във формат unConference.
В рамките на честванията на 100 годишнината на JA Worldwide на 28.02. и 01.03., 2019 г., в зала JA Startup Hambar, София Тех Парк се проведе unconference на тема „Диалози в образованието“. Формата unconference представлява актуална форма за реализиране на събития, базирана на проактивно участие и свобода на темите за дискусия, акценти в които се извеждат от страна на индивидуалните участници. В събитието участваха представители на всички заинтересовани страни в сферата на образованието, като им предостави възможност за конструктивен диалог и инструментариум за насърчаване на сътрудничеството за постигане на целите на Закона за предучилищно и училищно образование. В работата на неконференцията се включиха г-жа Таня Михайлова-зам.министър на образованието и науката, г-н Уручев - патрон на събитието и евродепутат, както и учители , директори и зам.директори от над 30 училища в страната, които са водещи в обучението по предприемачество. СУ „Георги Бенковски“ е един от най-дългогодишните партньори на ДАБ, повече от 10 години работим заедно за въвеждане на предприемачеството в българското училище, за формиране на предприемаческо поведение и компетентности.. Във форума участваха г-жа Р. Парнарева - ЗДУД и г-жа Чаушева-учител по информационни технологии и предприемачество. Те споделиха своя опит в организирането и провеждането на обучението по предприемачество, разказаха за постиженията на Учебната компания и за успешната реализация на младите хора, завършили профил „Предприемачески“.

Световна седмица на предприемачеството 12 – 18 ноември 2018 г.

Още статии...

Страница 10 от 52

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Facebook Image

Полезни връзки:

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер